DAVETLİ KONUŞMACILAR

3471
Konuşmacı: Prof. Dr. Aral Okay
Konuşma Başlığı: 
“Anadolu’nun Paleotetis ve NeoTetis Evrimi”
Web sayfası: 
https://web.itu.edu.tr/~okay/indextr.html
Konuşmacı: Prof. Dr. Reşat Ulusay
Konuşma Başlığı: 
“Kaya Karakterizasyonu ve Deneysel Kaya Mekaniği İçin Standartlaşmanın Önemi, Uygulamaya Yönelik Hususlar ve Yeni Eğilimler
Web sayfası: 
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~resat/
Konuşmacı: Prof. Dr. Demir Altıner
Konuşma Başlığı: 
“Türkiye’deki Permiyen-Triyas Sınırı ve Alt-Orta Triyas Statigrafisinin Güney Çin’in Yeni Foraminifer Paleontolojisi ve Statigrafisi Verileri Işığında İrdelenmesi”
Web sayfası: 
http://geoe.metu.edu.tr/people/demir-altiner
Konuşmacı: Prof. Dr. Ercan Özcan
Konuşma Başlığı: 
“Doğa tarihi Müzelerinin Toplumun Gelişmesindeki Rolü”
Web sayfası: 
http://www.akademi.itu.edu.tr/ozcanerc
Konuşmacı: Dr. István Dunkl
Konuşma Başlığı: “Current Trends in U-Pb Geochronology”
Web sayfası: http://www.sediment.uni-goettingen.de/staff/dunkl/
Konuşmacı: Prof. Dr. Eric Ferré
Konuşma Başlığı: “IODP beyond 2023, ophiolites and the thermal boundary layer in the oceanic crust”
Web sayfası: https://sciences.louisiana.edu/node/363
Konuşmacı: Prof. Dr. Lu Wang
Konuşma başlığı: “Adding time to the P–T history of deeply subducted intergranular coesite-bearing eclogite at Yangkou Bay, central Sulu Belt, China”
Konuşmacı: Prof. Dr. Timothy M.Kusky
Konuşma Başlığı: “Geological evidence for the operation of plate tectonics since the Eoarchean”
Web sayfası: http://cgt.cug.edu.cn/yjcyen/show/1580.aspx

Konuşmacı: Dr. Marc Sosson
Konuşma Başlığı: “Tectonic evolution of Caucasus and its correlation with Pontides”
Web sayfası: https://geoazur.oca.eu/fr/marc-sosson/841-marc-sosson-acc

Konuşmacı: Prof. Dr. Roland Oberhänsli
Konuşma Başlığı: “Metamorphic Sediments: A long term memory”
Web sayfası: http://www.geo.uni-potsdam.de/mitarbeiterdetails/show/5/Roland_Oberh%C3%A4nsli.html

 

Konuşmacı: Prof. Dr. Stefan M. Schmid
Konuşma Başlığı: “Tectonic evolution of Balkan region during Tethyan orogeny and its correlation with Anatolia and the Alps”
Web sayfası: https://tecto.earth.unibas.ch//query_main.htm?Members/schmid#xd_co_f=MmZlNDYzODU2MzFlY2VjYTAyNTE1NjgzNTE2ODE0OTI=~

Konuşmacı: Dr. Marco Maffione
Konuşma Başlığı: Subduction initiation in the Neotethys and the formation of the eastern Mediterranean ophiolites
Web sayfası: https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/gees/maffione-marco.aspx
Konuşmacı: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi
Konuşma Başlığı: 
“Dünyanın Bazı Bölgelerinde Su Mevcudiyeti ve Su Yönetimi Arasındaki Karşıtlıklar”
Web sayfası: 
https://www.rcgi.poli.usp.br/about-rcgi/team/luis-antonio-bittar-venturi/
Konuşmacı: Prof. Dr. Hossein Azizi
Konuşma Başlığı: “Tectonic evolution of Iran within the Tethyan orogeny and its correlation with Anatolia”
Web sayfası: http://www.https://scholar.google.com/citations?user=0ZpjY6UAAAAJ&hl=en
Konuşmacı: Prof. Dr. Timothy W. Lyons
Konuşma Başlığı: “Are we alone?”
Web sayfası: http://profiles.ucr.edu/app/home/profile/timothyl
Konuşmacı: Prof. Dr. Attila Çiner
Konuşma Başlığı: “Batı Antarktika Yarımadasında Türk Bilim Üssünün Kuruluşu ve Yerbilimleri ile İlgili Çalışmalar”
Web sayfası: http://www.eies.itu.edu.tr/personel/akademisyenler/attila-%C3%A7iner
Konuşmacı: Dr. Torsten Utescher
Konuşma Başlığı:  Miocene climate patterns in time and space

 

TEILEN