Sessions/ Session Conveners and Scientif ic Committee

119

HONORARY SESSION FOR FUAT ŞAROĞLU
Yücel YILMAZ – Ali Mehmet Celal ŞENGÖR- Ömer EMRE
Tamer DUMAN – Hasan SÖZBİLİR

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES
İsmail BAHTİYAR – Hasan Armağan DERMAN
Kadir GÜRGEY

ANTROPOSEN VE ANTROPOJENİK KİRLİLİK
ANTHROPOCENE AND ANTHROPOGENIC POLLUTION
Mustafa ERGİN – Nuray ÇAĞLAR
Deniz Şanlıyüksel YÜCEL – Ökmen SÜMER

BÖLGESEL JEOLOJİ
REGIONAL GEOLOGY
Aral OKAY – Erman ÖZSAYIN – Bora ROJAY
Derek THORKELSON – Mehmet KESKİN

ÇEVRE JEOLOJİSİ
ENVIRONMENTAL GEOLOGY
Alper BABA – İrfan YOLCUBAL – Fatma GÜLTEKİN
Prosun BHATTACHARYA – Dilek TURER

DEĞERLİ-YARI DEĞERLİ TAŞLAR
PRECIOUS-SEMI PRECIOUS STONES
Sabah YILMAZ ŞAHİN – Haluk SELİM
Meltem GÜRBÜZ – Murat HATİPOĞLU – Ayten ÇALIK

DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
NATURAL DISASTERS AND DISASTER MANAGEMENT
Orhan TATAR – Şükrü ERSOY – Bülent ÖZMEN

DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
NATURAL BUILDING STONES AND INDUSTRIAL MINERALS
Cahit HELVACI – Atiye TUĞRUL
Murat YILMAZ – Ali Bahadır YAVUZ

GELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ
GEOSCIENTIST OF THE FUTURE
Kadir DİRİK – Halil KUMSAR -Tolga OYMAN – Osman PARLAK

FOSİL YAKITLAR VE TEKNOLOJİSİ
FOSSIL FUELS AND THEIR TECHNOLOGIES
Ali İhsan KARAYİĞİT – Zühtü BATI
Kimon CHRISTANIS – Selami TOPRAK

HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
HYDROGEOLOGY, WATER RESOURCES AND THEIR MANAGEMENT
Mehmet EKMEKÇİ – Müfit Şefik DOĞDU
Ayla BOZDAĞ – Harun AYDIN – Antonio CHAMBEL

JEOARKEOLOJİ
GEOARCHAEOLOGY
Erhan ALTUNEL – Namık YALÇIN
Bülent ARIKAN – Mehmet ÖZDOĞAN

JEODEZİ
GEODESY
Haluk ÖZENER – Bahadır AKTUĞ-İbrahim TİRYAKİOĞLU

JEODİNAMİK
GEODYNAMICS
Oğuz GÖĞÜŞ – Russell N. PYSKLYWEC
Claudio FACCENNA – Irina ARTEMIEVA – Tuna EKEN

JEOFİZİK YÖNTEMLER VE JEOLOJİK UYGULAMALARI
GEOPHYSICAL METHODS AND THEIR APPLICATIONS TO GEOLOGICAL PROBLEMS
Hans THYBO – Hayrullah KARABULUT – Argun KOCAOĞLU
Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN – Turgay İŞSEVEN
Emin ULUGERGERLİ- Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ
GEOCHRONOLOGY AND ISOTOPE GEOLOGY
Nilgün GÜLEÇ – Ersin KORALAY
Quentin CROWLEY – İsmail Onur TUNÇ

JEOMORFOLOJİ
GEOMORPHOLOGY
Atilla ÇİNER – Cengiz YILDIRIM – Tolga GÖRÜM

JEOTERMAL ENERJİ / GEOTHERMAL ENERGY
Gültekin TARCAN – Mehmet Furkan ŞENER
Ayşen DAVRAZ – Arzu FIRAT ERSOY – Ozan DENİZ

KENT JEOLOJİSİ / URBAN GEOLOGY
Halil KUMSAR – Yılmaz MAHMUTOĞLU – Evren ERDİN
Bahattin Murat DEMİR – Atiye TUĞRUL

KIYI, GÖL VE DENİZ JEOLOJİSİ
COASTAL, LACUSTRINE AND MARINE GEOLOGY
Erol SARI – Derman DONDURUR
Kadir Kürşat ERİŞ – Pierre HENRY – Mustafa AVCIOĞLU

KUVATERNER ARAŞTIRMALARI
QUATERNARY STUDIES
Naki AKÇAR – Nasim MOZAFARI AMIRI
Mustafa SOFTA – Joel Q.G.SPENCER

KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS
CULTURAL GEOLOGY AND GEOLOGICAL HERITAGE
Nizamettin KAZANCI – Korhan ERTURAÇ
Catherine KUZUCUOĞLU – Alper GÜRBÜZ

MAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER
MAGMATISM AND MAGMATIC PROCESSES
Cüneyt ŞEN – Ferkan SİPAHİ
Fuat ERKÜL – Sibel TATAR ERKÜL – Martin PALMER

METALİK MADEN YATAKLARI/METALLIC MINERAL DEPOSITS
İlkay KUŞÇU – Tolga OYMAN – Ahmet ŞAŞMAZ
Robert MORITZ – Emin ÇİFTÇİ

METAMORFİZMA VE METAMORFİK KUŞAKLAR
METAMORPHISM AND METAMORPHIC BELTS
Erdinç YİĞİTBAŞ – Erdin BOZKURT
Donna WHITNEY – Gültekin TOPUZ – Ali POLAT

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK
ENGINEERING GEOLOGY AND GEOTECHNICS
Tamer TOPAL – Aykut AKGÜN
Nihat Sinan IŞIK – Özge DİNÇ GÖĞÜŞ – Harun SÖNMEZ

NEOTEKTONİK VE DEPREMSELLİK
NEOTECTONICS AND SEISMICITY
Gürol SEYİTOĞLU – Serdar AKYÜZ – Ziyadin ÇAKIR
Korhan ESAT – Laura GREGORY – Azad SAĞLAM SELÇUK

OFİYOLİT VE OFİYOLİTİK MELANJ
OPHIOLITES AND OPHIOLITIC MELANGES
Osman PARLAK – Alastair ROBERTSON – Utku BAĞCI

PALEOMANYETİZMA
PALAEOMAGNETISM
Mualla CENGİZ ÇİNKU – Nuretdin KAYMAKÇI
Cor LANGEREIS – Bora UZEL – John GEISSMAN

PALEONTOLOJİ VE BİYOSTRATİGRAFİ
PALEONTOLOGY AND BIOSTRATIGRAPHY
Atike NAZİK – Cemal TUNOĞLU
Bilal SARI – Aslı KARABAŞOĞLU – Sevinç KAPAN

PALİNOLOJİ VE PALEO İKLİM
PALYNOLOGY AND PALEOCLIMATE RESEARCH
Funda AKGÜN – Zühtü BATI – Dimiter IVANOV – Torsten UTESCHER
Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER

SEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER
SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY PROCESSES
Ülvi Can ÜNLÜGENÇ – Faruk OCAKOĞLU
Ezher TAGLIASACCHI – Enrico CAPEZZUOLI

SİSMOLOJİ
SEISMOLOGY
Doğan KALAFAT – Onur TAN – Zeynep GÜLERCE
Özlem KARAGÖZ – Özgün KONCA

SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
DRILLING METHODS AND ITS TECHNOLOGY
Celalettin ŞİMŞEK – Mehmet Ruhi AKÇIL – Traugott SCHEYTT

TARIMSAL JEOLOJİ
AGROGEOLOGY
Ayten NAMLI – Mümtaz ÇOLAK
Yusuf KURUCU – Hasan ÖZCAN

TIBBİ JEOLOJİ
MEDICAL GEOLOGY
Nurgül BALCI – Muzaffer METİNTAŞ
Engin TUTKUN – Gürhan YALÇIN – Yusuf URAS

USTALAR OTURUMU (EMEKLİ YERBİLİMCİLER)
EMERITUS EARTHSCIENTISTS
Ayhan KÖSEBALABAN – Ali YILMAZ
Ali Vedat OYGÜR – Ali ÇAKMAKOĞLU

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
REMOTE SENSING AND GIS
Kaan Şevki KAVAK – Can AYDAY
Tolga ÇAN – Bekir Taner SAN

TEILEN