CGE Scientif ic and Technical Committee

73
Erdin Bozkurt Jeoloji Eğitimi Üyesi / Geological Education Member
Gürol Seyitoğlu Genel Jeoloji Üyesi ve Mesleki Etik/
General Geology and Professional Ethics Member
Bülent Özmen Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Üyesi/ Natural Hazards and Disaster Management  Mem.
Ali Yılmaz Çevre Jeolojisi Üyesi/ Environmental Geology Mem.
Ali Demirer Petrol Jeolojisi Üyesi/ Petroleum Geology Member
Ahmet Apaydın Hidrojeoloji Üyesi/ Hydrogeology Member
Alper Baba Tıbbi Jeoloji Üyesi/Medical Geology Member
Ayhan Kösebalaban Kömür Jeolojisi Üyesi/ Coal Geology Member
Can Ayday Uzaktan Algılama ve CBS Üyesi/Remote Sensing and GIS Member
Cüneyt Şen Jeokimya Üyesi/ Geochemistry Member
Erol Sarı Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Üyesi/ Marine, Lake and  Coastal Geology Member
Hasan Sözbilir Yapısal Jeoloji ve Tektonik Üyesi/
Structural Geology and Tectonics Member
İbrahim Akkuş Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Üyesi/
Geothermal Resources & Nat.Mineral Waters Member
İsmet Cengiz Metalik Madenler Üyesi/ Metallic Mines Member
Levent Karadenizli Paleontoloji,  Stratigrafi ve Sedimantoloji Üyesi/
Paleontology, Stratigraphy – Sedimentology Member
M. Ruhi Akçıl Sondaj Uygulamaları Ü./ Drilling Applications Member
Nihat Sinan Işık Jeoteknik ve Mühendislik Jeolojisi Üyesi/
Engineering Geology and Geotechnics Member
Nizamettin Kazancı Jeo-Turizm, Jeolojik Miras ve Arkeo-Jeoloji Üyesi/
Geo-tourism, Geological Heritage and
Archaeogeology Member
Osman Parlak Mineraloji- Petrografi Ü./ Mineralogy-Petrography Mem.
Sabah Yılmaz Şahin Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Üyesi/
Precious and Semi Precious Stones Member
Tolga Çan Jeolojik Tehlikeler/ Geological Hazard Member
TEILEN