PANEL

535

KENT JEOLOJİSİ PANELİ / URBAN GEOLOGY PANEL

Yerleşime Uygunluk ve Kentsel Dönüşüm / Availability to Settlement and Urban Transformation
Doğal kaynak Yönetimi ve Kentleşme / Management of Natural Resource and Urbanization
MODERATÖR
Bahattin Murat Demir – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
PANELİSTLER
Orhan Sarıaltun – TMMOB -Şehir Plancıları Odası Başkanı
Alim Murathan – TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası-İzmir Şube Başkanı
Prof. Dr. Halil Kumsar – Pamukkale Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği
Doç. Dr. Şule Tüdeş – Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün OKAY – İTÜ – Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TARİH: 30 Ocak 2019….Saat:15.30-17.30