DAVETLİ KONUŞMACILAR

747

Kurultay Açılış Konuşması:

Muzaffer METİNTAŞ

Jeoloji ve Sağlık: Jeolojik Çevrenin Halk Sağlığı Üzerine Etkileri ve Önleme Stratejileri

75. Yıl Özel Şükran Oturumu Açılış Konuşması:

A. M. Celâl ŞENGÖR

Revisiting the Tectonic Evolution of Turkey After Four Decades

Ali POLAT

Kıtasal Litosferin Kılcal Damarlarında Bir Gezinti, Britiş Kolombia, Kanada: Manto Metasomatizması ve Ergimesinin Kanıtları

Aral I. Okay

Karadeniz Güneyinde Variskan Orojenezi

Kanal İstanbul 35 Ma, Karadeniz ile Trakya Havzası Arasında Eosen ve Oligosen’deki Denizel Bağlantı: Çatalca Boğazı

Cesare Andrea PAPAZZONI

Biostratigraphy and Paleogeography: How can we apply the Shallow Benthic Zonation along the Neotethys and Beyond?

Erdin BOZKURT

Menderes Masifi Metasedimenter Kayalarının Çökelme Yaşı ve Kırıntı Kaynağının Zirkon Jeokronolojisi ile Çözümlenmesi ve Bunun Tetis Evrimindeki Anlam ve Önemi

Hans THYBO

Magmatic underplating in continental lithosphere

İbrahim ÇEMEN

Batı  Türkiye  ve Ege Denizinin Aҫılma Tektoniği: Güncel Modeller ve Problemler

Irina ARTEMIEVA

Kimberlite Magmatism and Lithospheric Structure

John GEISSMAN

Paleomagnetism and Rock Magnetism in Orogenic Belts: Succeses yet Limitation

Ladislav SLAVIK

Correlation of Mid-Palaeozoic Strata: The GSSPS, Bioevents, Multiproxies and Errors

Maria Rose PETRIZZO

Planktonic Foraminiferal Evolution and Climate Change in the Late Cretaceous

Murat NURLU

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Yönetmeliği

Oğuz Hakan GÖĞÜŞ
Tektonikte Modelleme Çalışmaları: Tüm Modeller Yanlıştır Ancak Hepsi Öğreticidir

Quentin CROWLEY

U-Pb Geochronology of Collisional Orogens

Stathis C. STIROS

2017, Mw 6.5 Bodrum-Kos Depremi: Sıradışı Sismik Seri

Yıldırım DİLEK

Ophiolites, Diamonds, And Uhp Minerals: New Concepts On Upper Mantle Petrogenesis

Chemical Geodynamics of the Early Cretaceous Mafic Magmatism–Lithospheric Extension in the North China Craton (Asia), and Comparison with the Eocene Magmatism-Extension in Western Anatolia

Yücel YILMAZ

Kıbrıs ve  Güney Anadolunun  Jeolojik Korelasyonu

  • Yukarıdaki liste alfabetik sırayla hazırlanmıştır.
  • Aşağıdaki liste Tıbbi Jeoloji Panellerindeki sıraya göre hazırlanmıştır.

 

TIBBİ JEOLOJİ PANELLERİ

DAVETLİ PANELİSTLER

Cebrail ŞİMŞEK

Doğal Çevre ve İnsan

Fetullah ARIK

Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Jeoloji; Dünü, Bugünü, Yarını

İlke KESER

Jeolojik Unsurların İnsan Sağlığına İyicil Etkileri

Mustafa Necmi İLHAN

Tıbbi Jeoloji Paydaşları ve İşbirliği

Selami TOPRAK

Enerji Üretiminde Fosil Yakıtlar

Cemal SAYDAM

Küresel İklim Değişikliği

Haluk ÇALIŞIR

Hava Kalitesi Nasıl Olmalı, Standartlar Ne Kadar Güvenli?

Nilüfer KONGAR

Dünyada ve Türkiye’de Hava Kirliliği

Hasan BAYRAM

Hava Kirliliği ve Sağlık

Alper BABA

Türkiye Su Kaynaklarında Arsenik ve İnsan Sağlığına Etkileri

Nazmi ORUÇ

Türkiye Su Kaynaklarında Flor Toksikasyonu

İrfan YOLCUBAL

Türkiye Sularında Arsenik Dışı Su Kirleticileri

Metin PIÇAKÇIEFE

Suda Mikroorganizmalar

Ferruh AYOĞLU

Su Kirliliği ve Sağlık

Emel ALGIN

Radyasyon ve Doğal Radyasyon Kaynakları

Nilgün ÇELEBİ

Türkiye’de Radon Sorunu

İlhan ÇETİN

Radyasyon, Radon ve Sağlık Etkileri

Engin TUTKUN

Jeo-Onkoloji

Özden ALTUNDAĞ

Jeolojik Unsurlar ve Kanser Gelişimi

Sema KARAKUŞ

Hematolojik Kanserler

Ülkü YILMAZ

Solunum Sistemi Kanserleri

Reyhan ERSOY

Endokrin Sistem Kanserleri

Hüseyin Evren ÇUBUKÇU

Mineral Tozlar

Hüseyin YALÇIN

Türkiye’de Asbest ve Erionit Dağılımı

Selma METİNTAŞ

Türkiye’de Mineral Lif Temasının Sağlık Etkileri

Metin AKGÜN

Lifsi Mineral Dışı Etkenlerle Oluşan Pnömokonyozlar

Muazzez Çelik KARAKAYA

Peloterapi

Hülya YÜCEL

Hidroterapi

Yıldırım GÜNGÖR

Jeolojik Görüntüler ve İnsan Sağlığı

 

Tıbbi Jeoloji’de Yeni Yaklaşımlar Konferansları

Ekspozom

Gülden SARI

Tıbbi Jeolojik Verilerin Sağlık Politikalarında Kullanımı

Hüseyin ALAN