DAVETLİ KONUŞMACILAR

1180

Kurultay Açılış Konuşması 1:

Muzaffer METİNTAŞ

Jeolojik Ortam ve Sağlık İlişkisi; Asbest Maruziyeti – Mezotelyoma

Kurultay Açılış Konuşması 2:

Alper BABA

Su Kaynaklarının Kalitesi ve İnsan Sağlığına Etkisi

75. Yıl Özel Şükran Oturumu Açılış Konuşması:

A. M. Celâl ŞENGÖR

Revisiting the Tectonic Evolution of Turkey After Four Decades

Ali POLAT

Kıtasal Litosferin Kılcal Damarlarında Bir Gezinti, Britiş Kolombia, Kanada: Manto Metasomatizması ve Ergimesinin Kanıtları

Aral I. Okay

Karadeniz Güneyinde Variskan Orojenezi

Kanal İstanbul 35 Ma, Karadeniz ile Trakya Havzası Arasında Eosen ve Oligosen’deki Denizel Bağlantı: Çatalca Boğazı

Atilla AYDIN

Kayaç Kırıkları Bilgibank

Cesare Andrea PAPAZZONI

Biostratigraphy and Paleogeography: How can we apply the Shallow Benthic Zonation along the Neotethys and Beyond?

Erdin BOZKURT

Menderes Masifi Metasedimenter Kayalarının Çökelme Yaşı ve Kırıntı Kaynağının Zirkon Jeokronolojisi ile Çözümlenmesi ve Bunun Tetis Evrimindeki Anlam ve Önemi

Hans THYBO

Magmatic underplating in continental lithosphere

İbrahim ÇEMEN

Batı  Türkiye  ve Ege Denizinin Aҫılma Tektoniği: Güncel Modeller ve Problemler

Irina ARTEMIEVA

Kimberlite Magmatism and Lithospheric Structure

John GEISSMAN

Paleomagnetism and Orogenic Belts at Several Scales: Successes and Inherent Limitations

Ladislav SLAVIK

Correlation of Mid-Palaeozoic Strata: The GSSPS, Bioevents, Multiproxies and Errors

Maria Rose PETRIZZO

Planktonic Foraminiferal Evolution and Climate Change in the Late Cretaceous

Mariana Filipova-Marinova

Palaeoecological Changes of the Bulgarian Black Sea Zone During the Late Quaternary

Murat NURLU

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Yönetmeliği

Oğuz Hakan GÖĞÜŞ
Tektonikte Modelleme Çalışmaları: Tüm Modeller Yanlıştır Ancak Hepsi Öğreticidir

Quentin CROWLEY

Mapping and Modelling Radon for Radiation Protection and Improved Health

Stathis C. STIROS

2017, Mw 6.5 Bodrum-Kos Depremi: Sıradışı Sismik Seri

Yıldırım DİLEK

Ophiolites, Diamonds, And Uhp Minerals: New Concepts On Upper Mantle Petrogenesis

Cenozoic Magmatism and Extensional Tectonics in The Aegean Province of Western Anatolia: Making Continental Crust in a Highly Extended Terrane in a Zone of Regional Convergence

Yücel YILMAZ

Kıbrıs ve  Güney Anadolunun  Jeolojik Korelasyonu

  • Yukarıdaki liste alfabetik sırayla hazırlanmıştır.
  • Aşağıdaki liste Tıbbi Jeoloji Panellerindeki sıraya göre hazırlanmıştır.

 

TIBBİ JEOLOJİ PANELLERİ

DAVETLİ PANELİSTLER

Cebrail ŞİMŞEK

Doğal Çevre ve İnsan

Fetullah ARIK

Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Jeoloji; Dünü, Bugünü, Yarını

İlke KESER

Jeolojik Unsurların İnsan Sağlığına İyicil Etkileri

Mustafa Necmi İLHAN

Tıbbi Jeoloji Paydaşları ve İşbirliği

Selami TOPRAK

Enerji Üretiminde Fosil Yakıtlar

Ahmet Cemal SAYDAM

Çöl Kökenli Tozların Sağlığımıza Etkileri

Haluk C. ÇALIŞIR

Hava Kalitesi Nasıl Olmalı? Standartlar Ne Kadar Güvenli?

Nilüfer AYKAÇ KONGAR

Dünyada ve Türkiye’de Hava Kirliliği

Hasan BAYRAM

Hava Kirliliği ve Sağlık

Alper BABA

Türkiye’deki Su Kaynaklarında Arsenik ve İnsan Sağlığına Etkileri

Nazmi ORUÇ

Türkiye Su Kaynaklarında Florür Toksikasyonu

İrfan YOLCUBAL

Çevresel Ortamlarda Ağır Metaller: Kökeni, Bulunuşu ve Kaderi

Metin PIÇAKÇIEFE

Su ve Mikroorganizmalar

Ferruh AYOĞLU

Su Kirliliği ve Sağlık

Emel ALĞIN

Radyasyon ve Doğal Radyasyon Kaynakları

Nilgün ÇELEBİ

Türkiye’de Radon Sorunu

Engin TUTKUN

Jeo-Onkoloji

Özden ALTUNDAĞ

Jeolojik Unsurlar ve Kanser Gelişimi

Sema KARAKUŞ

Hematolojik Kanserler ve ÇEVRE

Ülkü YILMAZ

Doğal Çevre ve Solunum Sistemi Kanserleri

Reyhan ERSOY

Doğal Çevre ve Kanser – Endokrin Sistem Kanserleri

Hüseyin Evren ÇUBUKÇU

Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Asbest Maruziyeti ve Analitik Gereksinimler

Hüseyin YALÇIN

Türkiye’de Asbest ve Eriyonit Dağılımı

Selma METİNTAŞ

Türkiye’de Mineral Lif Temasının Sağlık Etkileri

Metin AKGÜN

Lifsi Mineral Dışı Etkenlerle Oluşan Pnömokonyozlar

Muazzez Çelik KARAKAYA

Tedavi ve Kozmetik Amaçla Kullanılan Peloidlerin Belgelendirilmesi, Kalite Kriterleri, Faydalar ve Riskler

Hülya YÜCEL

Hidroterapi – Su içi Rehabilitasyon

Yıldırım GÜNGÖR

Jeolojik Görüntüler ve İnsan Sağlığı

 

Tıbbi Jeoloji’de Yeni Yaklaşımlar Konferansları

Ekspozom

Gülden SARI

Tıbbi Jeolojik Verilerin Sağlık Politikalarında Kullanımı

Hüseyin ALAN