TASLAK PROGRAM

286

15 Aralık 2017: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
02 Mart 2018: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
23-27 Nisan 2018: Türkiye Jeoloji Kurultayı