KURULTAY TAKVİMİ

1588

05 Aralık 2016: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

20 Şubat 2017: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi