JMO BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL

250

Erdin BOZKURT                Başkan, Jeoloji Eğitimi Üyesi
Gürol Seyitoğlu                II. Başkan, Genel Jeoloji Üyesi
Bülent ÖZMEN                  Sekreter,  Jeolojik Teh. ve Meslek Etiği Üyesi
Ali YILMAZ                       Çevre Jeolojisi Üyesi
Alper BABA                       Tıbbi Jeoloji Üyesi
Ayhan KOÇBAY                Jeoteknik ve Mühendislik Jeolojisi Üyesi
Ayhan KÖSEBALAN          Kömür Jeolojisi Üyesi
Cüneyt ŞEN                      Jeokimya Üyesi
Ercan ÖZCAN                   Paleontoloji Üyesi
Erol SARI                         Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Üyesi
Hasan SÖZBİLİR             Yapısal Jeoloji ve Tektonik Üyesi
İbrahim AKKUŞ               Jeotermal Kay. ve Doğal Mineralli Sular Üyesi
İsmail BAHTİYAR            Petrol Jeolojisi Üyesi
Levent Karadenizli         Stratigrafi-Sedimantoloji Üyesi
Mehmet EKMEKÇİ          Hidrojeoloji Üyesi
M. Ruhi AKÇIL               Sondaj Uygulamaları Üyesi
Murat NURLU                Doğa Kaynaklı Afetler  ve Afet Yönetimi Üyesi
Osman PARLAK             Mineraloji-Petrografi Üyesi
Özcan DUMANLILAR     Metalik Madenler Üyesi
Sabah Yılmaz Şahin      Değerli ve Yarı Değerli Taşlar
Yıldırım GÜNGÖR         Jeo-turizm, Jeolojik Miras ve Arkeo-jeoloji Üyesi