İLETİŞİM

354

Levent KARADENİZLİ – Sonay BOYRAZ ASLAN
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sekreteryası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA
www.jmo.org.tr
kurultay@jmo.org.tr
Tel: + 90 312 434 36 01 – Fax: +90 312 434 23 88