JMO YÖNETİM KURULU

167

Hüseyin ALAN Başkan

Yüksel METİN II. Başkan

Faruk İLGÜN Yazman Üye

Malik BAKIR Sayman Üye

Canan DEMİRAL Mesleki Uygulamalar Üyesi

Murat AKGÖZ Yayın Üyesi

Düzgün ESİNA Sosyal İlişkiler Üyesi