• 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras
ODTÜ kültür ve Kongre Merkez | 10-14 Nisan 2017 ANKARA -Türkiye

Sayın Yerbilimciler, Doğaseverler, Karar vericiler, Kamuoyunun temsilcileri, 10-14 Nisan 2017 günlerinde gerçekleştirilecek, yer ve yerbilimlerine ilişkin çok çeşitli sorunların tartışılacağı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nı (TJK) düzenlemekten kıvançlı, sizleri bu uluslararası bilimsel toplantıya davet etmekten dolayı da sevinçliyiz. Türkiye’nin tek, dünyanın sayılı uzun ömürlü uluslararası yerbilimi platformlarından olan 70. TJK’nın ana fikri, “Kültürel Jeoloji” ve “Jeolojik Miras” olarak tespit edilmiştir. Bu, 70. yıla özel bir programdır.
Kültür, kabaca, insan nesli ve toplumlar tarafından yaratılmış bilgi, inanç, sanat, teknik, gelenek, yasa ve yasaklar, tekil ve çoklu yaşama biçimleri olup, esas olarak insanın içinde bulunduğu fiziksel ortamlaragöre gelişmektedir. Yakından bakıldığında günümüzde ve geçmişteki bütün insan yerleşimleri, göçler, savaşlar, sanat ve medeniyetin yeterli su bulunması, arazi durumu, bitki örtüsü, kaya yapısı, iklim, hammadde varlığı vb. yerel koşullara bağlı oldukları görülecektir. Bunlar, modern yerbilimlerinin ve ilgisi ölçüsünde Kültürel Jeoloji’nin araştırma alanlarıdır. Kültürel Jeoloji yeni ve hızlı gelişen bir araştırma alanıdır. İlk insan yerleşimleri, ilk bitki ve hayvan evcilleştirmeleri dahil, kültür ve uygarlıkların Ortadoğu ve Anadolu’da başladığı dikkate alınırsa, 70. TJK’nın bilimsel misyonu ile ana konusu arasındaki bağ kolayca anlaşılacaktır. | devamı için tıklayınız

SPONSORLAR