Türkçe | English
70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
KÜLTÜREL JEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS
10-14 Nisan 2017 | Ankara Türkiye